Vogels

Duiven

Duiven overlast vormt voor mensen een steeds groter probleem. Hun zure mest veroorzaakt schade aan gebouwen en geeft vervuiling. Met hun uitwerpselen vervuilen duiven echter niet alleen hun omgeving, zij zijn ook dragers en overbrengers van vele ziektes en parasieten. Doordat duiven zich graag in gebouwen ophouden zijn zij de oorzaak van vele alarmmeldingen, waardoor gebouweigenaren voor hoge onvoorziene kosten komen te staan. Core Support Faunabeheer helpt bij deze problematiek. Wij zijn een specialist op het gebied van wegvangen en/of het afschieten van duiven die overlast veroorzaken, binnen en buiten gebouwen.

Ganzen

Ganzen zijn in Nederland een steeds groter wordend probleem. Vanwege de economische belangen van de agrarische sector, verkeersveiligheid en de luchtvaartveiligheid is het van groot belang dat populaties ganzen terug worden gebracht tot acceptabele aantallen. Core Support Faunabeheer kan uw organisatie helpen met het bereiken van deze doelstellingen door ganzen overlast te beperken.

Schade en gezondheidsrisico’s

Naast overlast van vogels kunnen uitwerpselen op lange termijn steen, dakpannen, stucwerk, metalen beplating, houtwerk e.d. aantasten. Voornamelijk duiven produceren fosforzuur, waardoor gebouwen ernstig aangetast kunnen worden. Vogels brengen parasieten en bacteriƫn met zich mee. Daarbij zijn vogelnesten broedplaatsen voor ongedierte zoals tapijtkevers, luizen, mijten en vlooien.